Csapatunk

“Csak két tartós örökség van, amelyet remélhetünk, hogy gyermekeinknek számára megadunk. Az egyik a gyökerek, a másik a szárnyak.”

Johann Wolfgang von Goethe

Teljes szívemből azt vallom, hogy mi, akik az oktatásban dolgozunk, a lehető legtöbbet akkor nyújtjuk a mostani gyermekek és a jövő nemzedék számára, ha olyan oktatási körülményeket, illetve iskolai kultúrát teremtünk meg diákjainknak, amelyben biztonságban érzik magukat, boldogok és mindig készek a tanulásra.  Mindezek által nyitott szemléletű, tiszteletteljes, számítástechnikai tudással rendelkező, boldog és sikeres nemzetközi gondolkodásmódú fiatalokká tudnak válni.  Minden nap a legfőbb célom az, hogy mindezt, illetve a legjobb tanulási feltételeket meg tudjuk teremteni AIS diákjaink számára.

Mindennapi munkám során a pénzügyi és számviteli feladatokat látom el, melyhez biztosított a legkorszerűbb infrastruktúra és a nívós munkahelyi környezet. Fontosnak tartom, hogy nemzetközileg elismert intézményben dolgozom, az iskolavezetés tagjaként a gazdasági területen végzett munkámmal igyekszem hozzájárulni az intézmény rövid és hosszútávú célkitűzéseinek megvalósításához.

Az AIS iskolatitkára vagyok. Nagyon örülök, hogy egy pozitív légkörű, technikailag, minőségileg és szakmailag is magas színvonalú intézmény tagja lehetek, ahol a munkatársak mindig mosolyognak, segítőkészek, közvetlenek és nyitottak. Munkatársaimmal a legapróbb részletekre is odafigyelünk. Remélem, hogy eddigi szakmai tapasztalatommal nagymértékben hozzájárulok az iskola sikeres működéséhez, mindennapjaihoz.

Több nyelven beszélő, nemzetközi oktató vagyok, aki több mint huszonkét év tapasztalattal rendelkezik.  Sokféle iskolában dolgoztam már szerte a világban Amerikában, Ázsiában és Európában. A gyermekek számára diák-központú osztálytermet teremtek meg, amelyben a diákok valós életből hozott példák által, illetve saját felfedezéseik által tanulnak.  Nagyon örülök, hogy tagja lehetek az Avalon Nemzetközi Iskolának.

Az iskolai csapat tagjaként azon dolgozom, hogy olyan légkört teremtsek meg a csoportunkban, ahol a gyerekek aktívan, magabiztosan és lelkesen állnak a tanuláshoz! Remélem, hogy minden egyes gyermeket úgy tanítok, hogy tanulmányi fejlődésük mellett, társadalmi és érzelmi szempontból is jelentősen gyarapodjanak. Minden nap arról gondoskodom, hogy minden egyes tanuló mosolyogva lépjen be és lépjen ki az osztályteremből!

Boldog vagyok, hogy az AIS felkészült és segítőkész csapatában kezdhetem tanári pályámat! Történelemtanárként azt gondolom, hogy a gyerekeket napjaink modern kihívásaira kell felkészíteni múltból vett példákkal, hogy könnyen vegyék minden jövőbeli akadályukat. Az Avalon Nemzetközi Iskolában a tanulók és a tanárok is kiteljesedhetnek.

 

Fontosnak tartom, hogy az oktatás a gyermekek számára élvezetes és érdekes legyen, így segítve diákjainkat, hogy lelkes tanulókká váljanak.  Az Avalon Nemzetközi Iskola egy tökéletes hely a gyermekek számára, hogy barátokra találjanak, tanuljanak és gyarapodjanak, illetve mi tanárok teremtsük meg számukra minazt amivel ez az utazás számukra könnyedén és sikeresen teljesíthető legyen.

Tanulmányaim és tapasztalataim alapján tudom, hogy mindenkiben ott van a tudás, ami őt különlegessé és bölccsé teszi, és én igyekszem a módszerek és eszközök összehangolásával mindenkiből a legjobbat kihozni. Az AIS-ben egy emberileg és szakmailag is összetartó, nagyszerű csapatban mind ugyanezért a célért dolgozunk.

Örülök, hogy bekerültem ebbe a közösségbe! Jó ilyen kedves, okos, vidám emberekkel együtt dolgozni. A gyerekek szeretete, ragaszkodása tudásvágya napról napra erősít.

Óvodapedagógus lévén kötelességemnek tartom, hogy a gyermekek számára élvezetes és felemelő órákat adjak nap, mint nap.  Gyakran a zene bevonásával tudom előhozni a gyermekek önkifejező készségét, illetve megerősíteni önbizalmukat.  Azt vallom, hogy az oktatás nemzetközi megközelítésből való biztosítása – amely a tradicionális értékrendet veszi alapul – jelenti a kulcsot egy fényesebb jövő megteremtéséhez.

Nagyon örülök, hogy az AIS óvodai részlegen dolgozhatok.  A célunk az, hogy olyan csoportszobai hangulatot teremtsünk meg a gyermekek számára, amelyben a gyermekek aktívak, magabiztosak, illetve mindig készen állnak a fejlődésük további szakaszaiba lépni. A gyermekek szociális és érzelmi oktatása által elképesztő, hogy mi mindent képesek lesznek a továbbiakban elérni

Boholy Beáta vagyok és az Óvodai részlegen dolgozom.  Úgy gondolom, hogy az Avalon Nemzetközi Iskola egy kiváló hely a személyes fejlődésre.  Nagyon szeretek a gyerekek között lenni ebben a csodálatos környezetben.  Mivel kis csoportlétszámokkal dolgozunk a gyerekek a legnagyobb figyelemben részesülnek.

„Akár legyenek nagyon fiatalok, változást tudok hozni az életükbe.” nekem, mint tanárnak ez a mantrám.  Nagyon szeretek tanítani és a legkisebb tanulókkal együtt lenni.  Tanításom során kifejezetten élvezem a közös éneklést, játékot, illetve vidám feladatok végrehajtását kisdiákjaimmal. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy az Avalon Nemzetközi Iskola tanára lehetek, amely intézmény a gyermekek teljeskörű fejlődésének az alapjait teremti meg mind az érzelmi, társas kapcsolatok, kognitív készségek és fizikai fejlődés terén. Teljes szívemből vallom, hogy a gyermekeknek joguk van megtapasztalni az oktatás élvezetes módját, amelynek alapjait és első lépéseit az EYFS oktatási program teremti meg.

Segítőkész asszisztens vagyok a csapatban, aki napról napra garantálja, hogy az óvoda gördülékenyen működjön.  Szenvedélyemnek tekintem a gyermekek, illetve a gyermekek tanulása számára a pozitív környezet megteremtését.

A gyerekek Miss Helennek hívnak.  Nagyon szeretek itt ebben a kellemes munkakörnyezetben dolgozni a gyerekek között. Nagyszerű látni napról napra, illetve hétről hétre hogy milyen gyorsan fejlődnek a gyerekek.  Össze sem lehet hasonlítani az AIS-t más óvodákkal.  Minden segítséget megkapok a munkám során a segítőkész menedzsmenttől.  Mindezek fölött gyönyörű maga a környezet, a modern épület és a professzionálisan kialakított és biztonságos játszótér.

Nagyon szeretek az Avalon Nemzetközi Iskolában dolgozni mert itt tényleg egy nagy család vagyunk. A közösség fantasztikus, a szülők és a tanárok napi kapcsolatban vannak annak érdekében, hogy a gyermekeink a lehető legjobb oktatást és támogatást kapják minden helyzetben. Élvezem, hogy egy nyitott, odafigyelő és szorgalmas csapat része lehetek. Teljesen más dimenzióba kerül az oktatás amikor egy ilyen intézményben dolgozik egy pedagógus.