Rólunk

Miskolc nevelési és oktatási palettájának színesítéséhez járul hozzá az Avalon International School. Az angol nyelvű óvoda és általános iskola 2019 szeptemberében nyitja meg kapuit a 3-15 éves korosztály számára. Az Avalon International School új, modern és inspiratív környezetben várja a gyermekeket. Az óvoda és az iskola épülete és felszerelése is tükrözi az iskola által képviselt értékeket és megfelel a 21. század esztétikai és technikai elvárásainak.

A magán-fenntartású intézmény koedukált képzés keretében az óvodában a National Nurseries Association (NDNA) nevelési programja, míg az általános iskolában a Cambridge Education pedagógiai programja alapján tervezi működését. Célunk, hogy a gyermekek az angol nyelvet és a nemzetközi szemléletmódot már kisgyermekkorban megismerjék, elsajátítsák. Az angol nyelv magas szintű ismerete mellett a gyermekek anyanyelvi fejlesztését is kiemelt feladatként kezeljük. Figyelmet fordítunk arra, hogy a globális szemléletmód és a nemzetközi értékrend kialakítása mellett a helyi sajátosságok és kulturális értékek is megfelelő arányban jelenjenek meg a gyermekek mindennapi életében.

Intézményünkben mind az óvodában, mind az iskolában anyanyelvi pedagógusok végzik a gyermekek nevelését, oktatását. A gyermekek komfortérzete és az anyanyelvi fejlődés érdekében az angol anyanyelvű óvodapedagógusok és tanítók mellett magyar anyanyelvű, ugyanakkor angolul kiváló szinten beszélő szakembereket is alkalmazunk.
Az alacsony óvoda csoportlétszámok (maximum 12 fő), illetve a szintén kedvező osztálylétszámok (maximum 15 fő) ideális lehetőséget teremtenek a gyermekek egyéni és személyre szabott fejlesztésére. Az élményalapú tanulást olyan módszerekkel biztosítjuk, melyek által a 21. század elvárásainak megfelelő készségekkel rendelkező fiatalokat nevelünk. A gyermekek személyre szabott fejlesztése érdekében az óvodában és az iskolában alkalmazott brit oktatási programok a kreativitást, a problémamegoldást és az innovatív gondolkodást helyezik előtérbe. Ennek érdekében a tanulási folyamatba épített projektalapú oktatási módszerek kapnak hangsúlyos szerepet.