Rólunk

Miskolc első magániskolája
Az AVALON Nemzetközi Iskola Alapítvány által működtetett Avalon International School (AIS) az első Cambridge-i rendszerre épülő magániskola Miskolcon és térségében. A 2019 szeptemberében nyílt iskola és óvoda mintegy 5000 négyzetméteren biztosít színvonalas nevelési, valamint oktatási lehetőséget. A 3 és 5 évesek az óvodai oktatásunk és nevelői munkák részesei, míg 6 éves kortól pedig már a Cambridge International által akkreditált Cambridge-i módszer szerint tanulhatnak diákjaink az iskolai részlegünkön.
Az Avalon Nemzetközi Iskola legfőbb célkitűzése, hogy olyan közösséget alakítson ki, amelyben minden egyes diákunk külön egyéni figyelemben részesül, melyben fejleszteni tudjuk készségeiket, tehetségüket, hogy szárnyalni tudjanak, illetve melyben teljes mértékben támogatást kapnak tőlünk, hogy felelősségteljes nemzetközi gondolkodásmóddal rendelkező fiatalokká váljanak.
Az AIS épülete és felszereltsége maximálisan tükrözi az iskola által képviselt értékeket és megfelel a 21. század esztétikai és technikai elvárásainak, legyen szó akár digitális formában alkalmazható oktatási felületekről, applikációkról.

Központban az egyéniség és a személyiség-fejlesztés
Az alacsony óvodai csoportlétszámok (16 fő) és a szintén kedvező osztálylétszámok (16 fő) lehetőséget teremtenek a gyermekek egyéni személyiség-fejlesztésére. Az élmény alapú tanulást olyan módszerekkel biztosítjuk, amelyek megfelelnek korunk elvárásainak és kompetencia-fejlesztési törekvéseinek. Az óvodában a National Day Nurseries Assosiation (NDNA), míg az iskolában a Cambridge Assessment International Education által alkalmazott brit oktatási programok a kreativitást, a problémamegoldást és a gyors döntéshozatalra képes, innovatív gondolkodást helyezik előtérbe.
A Cambridge-i oktatási program és az Avalon Nemzetközi Iskola által alkalmazott módszertan a diákjainkat az életre készíti fel, hiszen egy életre szóló kíváncsiságot és tanulásvágyat alakítunk ki a gyeremekekben. Arra készítjük fel őket, hogy képesek legyenek sikeresen megbírkózni a jövő kihívásaival, illetve hogy egy szép jövőt formáljanak mind a saját, mind a további generációk számára. Ennek érdekében a tanulási folyamatban a projekt-módszer és az együttműködésre épülő munkaformák kapnak hangsúlyos szerepet.


Magyar anyanyelvi és angol nyelvű tanórák
Célunk – az angol nyelv biztos megalapozása mellett – hogy diákjaink több nyelven is magabiztosan tudjanak kommunikálni, ezen belül különösen nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelv fejlesztésére.
Az anyanyelv elsajátítása mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikáció szempontjából fontos feladatunk. Ennek érdekében a pedagógiai program szerves része a magyar nyelv tanítása is. A magyar nyelv oktatását magyar pedagógusok végzik. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók képesek legyenek mind a szépirodalom, mind a szakirodalom olvasására, értelmezésére, illetve szóbeli és írásbeli szövegalkotásra egyaránt.
Mindemellett az Avalon International School közösségén belül teljes mértékben tiszteletet tanúsítunk más nyelvek használata iránt, hiszen ez segíti elő a gyermekeknél a nemzetközi gondolkodásmód kialakulását, illetve más kultúrák megismerését.


Választható szakkörök, iskola utáni Klubok
Avalon International School tanórákon kívül is számos ingyenes sportolási, kulturális és szabadidős tevékenységet biztosít a diákok számára, úgymint foci, kosárlabda, tenisz, zongora, dob, gitár, sakk, társas tánc, néptánc, Art, …, illetve nyelvi felzárkóztatást segítő extra angol órák.


Könyvtárunk
Az iskola könyvtárában a Cambridge University Press tankönyvein kívül számos angol nyelvű olvasósorozat, érdekes természettudományos, illetve szépirodalmi könyv is a szorgalmas gyerekek rendelkezésére áll.


Változatos étkezés
Az Avalon International School saját konyhája által háromszori étkezést biztosít minden gyermek és tanuló számára (tízórai, ebéd, uzsonna). Külön figyelmet szentelünk a minőségi, egészséges ételek elkészítésére, a mindennapi zöldség és gyümölcs biztosítására.


Egyenruha viselet az összetartozás jelképeként
Az egyenruha viselése az Avalon International School diákjainak összetartozását és az iskolához való szoros köteléket szimbolizálja. Célunk, hogy az egyenruha kényelmes viselet legyen a gyermekeknek, ugyanakkor megjelenésében utaljon az iskola által képviselt értékekre, prioritásokra.

Rólunk írták