Rólunk

Miskolc első magániskolája

Az AVALON Nemzetközi Iskola Alapítvány által működtetett Avalon International School (AIS) az első Cambridge-i rendszerre épülő magániskola Miskolcon és térségében. A 2019 szeptemberében nyílt iskola és óvoda mintegy 5000 négyzetméteren biztosít színvonalas nevelési, valamint oktatási lehetőséget. A 3 és 5 évesek az óvodai oktatásunk és nevelői munkák részesei, míg 6 éves kortól pedig már a Cambridge International által akkreditált Cambridge-i módszer szerint tanulhatnak diákjaink az iskolai részlegünkön. Az AIS épülete és felszereltsége maximálisan tükrözi az iskola által képviselt értékeket és megfelel a 21. század esztétikai és technikai elvárásainak, legyen szó akár online, digitális formában alkalmazható oktatási felületekről, applikációkról.

Az Avalon Nemzetközi Iskola legfőbb célkitűzése, hogy olyan közösséget alakítson ki, amelyben minden egyes diákunk külön egyéni figyelemben részesül, melyben fejleszteni tudjuk készségeiket, tehetségüket, hogy szárnyalni tudjanak, illetve melyben teljes mértékben támogatást kapnak tőlünk, hogy felelősségteljes nemzetközi gondolkodásmóddal rendelkező fiatalokká váljanak. 

Központban az egyéniség és a személyiség-fejlesztés

Az alacsony óvodai csoportlétszámok (maximum 15 fő) és a szintén kedvező osztálylétszámok (maximum 16 fő) lehetőséget teremtenek a gyermekek egyéni személyiség-fejlesztésére. Az élmény alapú tanulást olyan módszerekkel biztosítjuk, amelyek megfelelnek korunk elvárásainak és kompetencia-fejlesztési törekvéseinek. Az óvodában a National Day Nurseries Assosiation (NDNA), míg az iskolában a Cambridge Assessment International Education által alkalmazott brit oktatási programok a kreativitást, a problémamegoldást és a gyors döntéshozatalra képes, innovatív gondolkodást helyezik előtérbe.

A  Cambridge-i oktatási program és az Avalon Nemzetközi Iskola által alkalmazott módszertan a diákjainkat az életre készíti fel, hiszen egy életre szóló kíváncsiságot és tanulásvágyat alakítunk ki a gyeremekekben.  Arra készítjük fel őket, hogy képesek legyenek sikeresen megbírkózni a jövő kihívásaival, illetve hogy egy szép jövőt formáljanak mind a saját, mind a további generációk számára.  Ennek érdekében a tanulási folyamatban a projekt-módszer és az együttműködésre épülő munkaformák kapnak hangsúlyos szerepet.

Magyar anyanyelvi és angol nyelvű tanórák

Célunk – az angol nyelv biztos megalapozása mellett – hogy diákjaink több nyelven is magabiztosan tudjanak kommunikálni, ezen belül különösen nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelv fejlesztésére. 

Az anyanyelv elsajátítása mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikáció szempontjából fontos feladatunk. Ennek érdekében a pedagógiai program szerves része a magyar nyelv tanítása is. A magyar nyelv oktatását magyar pedagógusok végzik. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók képesek legyenek mind a szépirodalom, mind a szakirodalom olvasására, értelmezésére, illetve szóbeli és írásbeli szövegalkotásra egyaránt.

Mindemellett az Avalon International School közösségén belül teljes mértékben tiszteletet tanúsítunk más nyelvek használata iránt, hiszen ez segíti elő a gyermekeknél a nemzetközi gondolkodásmód kialakulását, illetve más kultúrák megismerését.  

Választható szakkörök, iskola utáni Klubok

Avalon International School tanórákon kívül is számos ingyenes sportolási, kulturális és szabadidős tevékenységet biztosít a diákok számára, úgymint robotika, dráma, társas tánc, Disney tánc,tenisz, foci, zongora, dob, art, sakk…

Könyvtárunk
Az iskola könyvtárában a Cambridge University Press tankönyvein kívül számos angol nyelvű olvasósorozat, érdekes természettudományos, illetve szépirodalmi  könyv is a szorgalmas gyerekek rendelkezésére áll. 

Változatos étkezés

Az Avalon International School saját konyhája által háromszori étkezést biztosít minden gyermek és tanuló számára (tízórai, ebéd, uzsonna). Külön figyelmet szentelünk a minőségi, egészséges ételek elkészítésére. Igény esetén pedig speciális étrendet is biztosítunk (laktózmentes, gluténmentes, vegetáriánus stb.)

Egyenruha viselet az összetartozás jelképeként

Az egyenruha viselése az Avalon International School diákjainak összetartozását és az iskolához való szoros köteléket szimbolizálja. Célunk, hogy az egyenruha kényelmes viselet legyen a gyermekeknek, ugyanakkor megjelenésében utaljon az iskola által képviselt értékekre, prioritásokra.

nemzetközi értékrend kialakítása mellett a helyi sajátosságok és kulturális értékek is megfelelő arányban jelenjenek meg a gyermekek mindennapi életében.